دوره‌های آموزشی دانشگاه استنفورد را از دست ندهید!

آموزش یکی از مواردی است که به صورت مستقیم بر روی رشد یک جامعه تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل همواره به این مورد اعتقاد داشته و دارم که با آموزش می‌توان یک جامعه را از تاریکی به سمت روشنایی هدایت کرد هر چند که آموزش داریم تا آموزش!

این مقدمه را گفتم که آغاز فصل زمستان دوره‌های آموزشی دانشگاه استنفورد که به صورت رایگان و از راه دور است را معرفی کنم تا اگر شما هم علاقه داشتید که در این دوره‌ها شرکت کنید بتوانید در آنها ثبت‌نام کنید. هم اکنون ۱۶ دوره‌ی آموزشی برای ثبت‌نام در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کسی می‌تواند در این دوره‌ها شرکت کند و هیچگونه پیش شرطی برای ثبت‌نام وجود ندارد! البته باید این را هم بگویم که در پایان این دوره‌های آموزشی هیچ مدرکی به شرکت‌کنندگان داده نمی‌شود و در حقیقت این دوره‌ها تنها دوره‌هایی رایگان برای افزایش اطلاعات من و شما هستند که می‌توانند در بهتر زندگی کردن ما تاثیر بگذارد.

در آخر هم شرکت در دوره‌های امنیت کامپیوتر (Computer Security) و تعامل انسان- کامپیوتر (Human- Computer Interaction) را پیشنهاد می‌کنم، هر چند که ۱۴ دوره‌ی دیگر نیز بسته به علاقه‌ی شما جذاب خواهند بود.

پس اگر علاقه به دوره‌های آموزش از راه دور رایگان دارید، دوره‌های آموزشی دانشگاه استنفورد را از دست ندهید.

نوشتن دیدگاه