اینفوگرافی جذاب از سانسور اینترنت در ایران

فیلترینگ اینترنت یکی از زشت‌ترین و احمقانه‌ترین کارهایی است که یک دولت می‌تواند انجام بدهد، برای همین نمایش سانسور و سرکوب اینترنت به صورت زیبا که افراد را جذب و ذهن آنها را از حماقت یک دولت آگاه کند، یکی از سخت‌ترین کارهایی است که می‌توان انجام داد. اما در این میان، مارال پورکاظمی که دختری ایرانی‌الاصل است، موضوع پروژه‌ی کارشناسی ارشد خود را سانسور اینترنت در ایران انتخاب کرده است که حاصل آن اینفوگرافی جذابی شده است؛ اینفوگرافی‌ای که با دیدن ویدیو زیر به زیبای آن پی‌خواهید برد 🙂


لینک مستقیم ویدیو

نوشتن دیدگاه