ادامه‌ی یاداشت‌های دایی…

دوستداران یاداشت‌های دایی می‌توانند آخرین نوشته‌های او را در سایت بازپرس دنبال کنند. آخرین مقاله‌ی دایی تحت عنوان «جمعیت و انرژی» به بررسی رابطه‌ی بین جمعیت و انرژی می‌پردازد.

نوشتن دیدگاه