نمایشگاه کتاب یا نمایشگاه حجاب؟!

پرده‌ی اول: در بخش «درباره‌ی ما» وب‌سایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مورد این نمایشگاه اینگونه توضیح داده شده است:

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با ۲۳ دوره برگزاری یکی از معتبر‌ترین نمایشگاه‌های بین المللی در سراسر جهان است. حضور بیش از ۲ هزار ناشر داخلی و ۱۷۰۰ ناشر خارجی و بازدید بیش از ۴ میلیون نفر از این نمایشگاه، اعتبار فوق العاده‌ای به آن بخشیده است.

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به عنوان بازوی اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاه‌های کتاب استانی و نمایشگاه‌های کتاب خارج از کشور در تلاش است تا در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیش از پیش در جهت اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و رضایت مردم فرهنگ دوست کشورمان گام بردارد.

پرده‌ی دوم: بهمن دری، رئیس نمایشگاه کتاب تهران در سخنانی مهمترین اولویت وزارت ارشاد در نمایشگاه سال جاری (۱۳۹۰) را مسئله‌ی حجاب عنوان کرده است:

امسال مسئله حجاب از اولویت‌های ما است و در آیین‌نامه انضباطی ناشران نیز بعنوان یک شاخص مطرح شده و قطعا نظارت و برنامه‌های حمایتی معاونت از ناشران بر این مبنا نیز خواهد بود. ما موظفیم مطالبات مراجع و روحانیون را که مبتنی بر آموزه‌های دینی خود ما نیز هست در این زمینه بر آورده سازیم.

سوال: براساس تعریف نمایشگاه کتاب تهران، مگر نباید مهمترین اولویت این نمایشگاه کتاب باشد نه حجاب؟!

نوشتن دیدگاه