ما ممنوع می‌کنیم (Yes We Ban)

قبلا گفته بودم که یکی از دشمنان اصلی اینترنت در جهان،‌ دولت‌ها و سیاستمداران هستند؛ همان کسانی که به سانسور اینترنت در دیگر کشورها ایراد می‌گیرند و به نوعی کور خود و بینای مردم هستند!

در ادامه‌ی همین ایده، دولت ترکیه قانون فیلترینگ جدیدی را در این کشور به تصویب رسانده است که از تاریخ ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) اجرا می‌شود. براساس این قانون تمامی شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات اینترنتی موظف هستند که اینترنت را در چهار سطح فیلترینگ خانوادگی، کودک، محلی و استاندارد ارائه بدهند که براساس پیش‌بینی‌ها با اجرای این طرح تعداد بسیار زیادی از وب‌سایت‌ها در ترکیه فیلتر خواهند شد.

حال در اعتراض به این قانون جدید، عده‌ای از مخالفین به مرکز استانبول رفتند و دست به تظاهراتی زدند و در آن از دولت ترکیه خواستند که اینترنت را به حال خود بگذارد و آنها نیازی به آقا بالاسر (مانند آنچه در ایران می‌گذرد) ندارند.

در میان مجموعه عکس‌هایی که از این تظاهرات منتشر شده است، آنچه توجه‌ی من به خود جلب کرد تصویر زیر بود. تصویری که بار دیگر به این نکته تاکید می‌کند که سیاستمداران به دنیای بسته و سانسور شده علاقه دارند نه دنیای آزاد؛ و به نوعی تمامی آنها در درجات مختلف دیکتاتور هستند.

ما ممنوع می‌کنیم (Yes We Ban)
نوشتن دیدگاه