۳۹ کلمه‌ای که رئیس جمهور آمریکا به آنها قسم می‌خورد

سه روز دیگر باراک اوباما باید به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آمریکا مراسم قسم خوردن را اجرا کند. در این مراسم، وی ۳۹ کلمه را تکرار خواهد کرد که این ۳۹ کلمه به این صورت است:

من رسما سوگند می‌خورم که صادقانه امور ریاست جمهوری آمریکا را اجرا کنم و به بهترین شکل ممکن از قانون اساسی آمریکا حمایت، حفاظت و دفاع خواهم کرد.

I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. (+)

در ضمن اگر می‌خواهید مراسم قسم خوردن روسای جمهوری قبلی آمریکا را هم تماشا کنید، شما را به دیدن این ویدئو دعوت می‌کنم:

نوشتن دیدگاه