پیشنهادی بر توزیع درآمد حاصل از تعدیل قیمت‌ها

یادداشت‌های دایی

بحث‌ها ی گوناگونی در رابطه با چگونگی توزیع درآمد حاصل از تعدیل قیمت‌ها خوانده‌ام. ابتدا خوشه‌بندی طبقات و سپس عقب گرد و نگرانی از قطبی نمودن جامعه و صحبت از توزیع همگانی درآمد به همه‌ی اقشار با اشاره‌ی ملایمی بر کمی بیشتر بودن سهم طبقه‌ی آسیب‌پذیر.

مطمئن هستم ظرف یک سال پس از ارائه‌ی لایحه‌ی تعدیل قیمت‌ها به مجلس و بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌های مختلف مجلس و همین طور گروه‌های کاری و تخصصی دولت این نوشتار شاید چندان در برگیرنده‌ی همه‌ی موارد مورد بررسی این عزیزان نشود لیکن به نظرم آمد که آنچه در این مورد به فکر من می‌رسد را عنوان نمایم.

ادامه خواندن “پیشنهادی بر توزیع درآمد حاصل از تعدیل قیمت‌ها”

نوشتن دیدگاه