تحمل کن…

بعضی از ترانه‌ها را اگر هزاران بار هم گوش بدهی، از شنیدن آن سیر نمی‌شوی. ترانه‌ی «تحمل کن» ابی هم از این دسته ترانه‌ها است که به جرات می‌توانم بگویم، بیشتر از هزار بار تا به حال این ترانه را گوش داده‌ام! زمانی که در ایران بودم، تا جایی به این ترانه علاقه‌مند بودم (و هم اکنون نیز هستم) که یک طرف نوار کاست را به صورت پیوسته، با این ترانه پر کرده بودم.

نوشتن دیدگاه