دنیای جالب ISO را دریابید

در هفته‌ی گذشته در دوره‌های آموزشی ISO 9001 و ISO 29001 شرکت کردم. دوره‌هایی که به جرات می‌توانم بگویم که دید آدمی را نسبت به زندگی عوض می‌کند.

در دوره‌ی ISO 9001 شما با کنترل کیفیت در سازمان‌ها آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه به کمک داده‌ها، یک فرآیند را تعریف و اجرا کنید. اما نکته‌ی جالب این است که شما در این دوره به صورت ناخودآگاه از دید تاکتیکی به دید استراتژیکی میل پیدا می‌کنید.

دید تاکتیکی به دید کوتاه مدت می‌گویند که در آن فرد تنها به مشکل و اهداف کوتاه مدت یا همان روزش فکر می‌کند، اما در دید استراتژیکی فرد دیدی بلند مدت دارد و در آن به اهداف چند ساله فکر می‌کند؛ و این یعنی پیروزی برای شما!

در مطالب بعدی بیشتر در مورد ISO 9001 صحبت خواهم کرد، اما به شما پیشنهاد می‌دهم، در هر رشته‌ای که درس می‌خوانید، برای یک بار هم که شده این دوره را بگذرانید، مطمئن باشید که ضرر نخواهید کرد.

نوشتن دیدگاه