دورهمی داستان مسدود شدن جیمیل در ایران

در این دورهمی یک ساعته که با حضور من، نریمان غریب و عزیز آشفته در روز ۱۰ مهر ماه برگزار شد، در مورد داستان رفع فیلترینگ جیمیل و سخنان مسئولین ایران صحبت کرده‌ایم. سخنانی مانند مصاحبه‌ی نریمان غریب با آقای روح‌الله مومن‌نسب، یکی از طرفداران مسدود شدن گوگل/جیمیل.