دورهمی استارتاپ ویکند تهران

در شهریور ماه امسال برای اولین بار برنامه‌ی استارتاپ ویکند در تهران برگزار شد. در این دورهمی (Hangout) یک ساعته، در مورد جنبه‌های مختلف استارتاپ ویکند تهران بحث کرده‌ایم که می‌تواند به کسانی که علاقه برای شرکت در این رویداد دارند، کمک زیادی کند.