چرا نباید در وب فارسی سرمایه‌گذاری کرد؟

یکی از دغدغه‌های من برای وب فارسی کمک به آن بوده و همواره سعی کرده‌ام تا جایی که می‌توانم به این جامعه‌ی مجازی و به خصوص وبلاگستان فارسی کمک کنم. برای همین فارغ از هر دیدگاهی به هر کسی که توانسته‌ام کمک کرده‌ام.

اما این دیدگاه من متعلق به چند ماه پیش بوده است و از این پس به آن عقیده‌ی چندانی ندارم! چون از نظر من مدیران برخی از وب‌سایت‌های ایرانی تا زمانی کارشان با آدم گیر باشد هر روز و هر ساعت ایمیل می‌زنند و زمانی که خرشان از پل بگذرد، دیگر نه سراغی می‌گیرند و نه زیر بار مسئولیتی که قبول کرده‌اند می‌روند. از همین جهت از نگاه من مدیران برخی از وب‌سایت‌های وب فارسی مدیرانی بی‌مسئولیت هستند که رفتاری مانند آنچه در جامعه‌ی ایران در حال رواج یافتن است را می‌کنند: خودخواهی!

برای همین از نگاه من سرمایه‌گذاری در وب فارسی کاری کاملا بیهوده است چون برخی از افراد فعال در آن کمترین اصول اخلاقی را رعایت نمی‌کنند و در زمان نیاز به فکر آدمی هستند و در زمانی که خرشان از پل می‌گذرد، همه چیز را فراموش می‌کنند. و شاید به همین دلیل است که باید به شرکت‌های بزرگ حق داد که در وب فارسی سرمایه‌گذاری نکنند، چون برخی از فعالان این عرصه که در برخی موارد اکثریت هستند، مسئولیت‌پذیر نیستند و تنها به فکر خود هستند.

پی‌نوشت:
– در وب فارسی اقلیتی هم هستند که مسئولیت‌پذیرند و به شخصه به کار آنها اعتقاد دارم.