به احترام سمیه توحیدلو…

شاید:

مهم نباشد که ماجرا نمادین بوده است یا واقعی!

مهم نباشد که شلاق را محکم زده‌اند یا آرام!

مهم نباشد که زنجیر به دست و پا زده‌اند یا نه!

اما:

مهم این است که یک انسان تحقیر شده است!

مهم این است که من و تو به هر دلیل سکوت نکنیم!

مهم این است که اگر با وی همدردی نمی‌کنیم، بر سر وی فریاد نزنیم!

اما مهمتر از همه می‌دانی چیست؟

مهمتر از همه آن است که کار آنقدر بیخ پیدا کرده است که حامیان نیز فریاد وامصیبتا سر می‌دهند! معنای آن این است که…

و فراموش نکنیم که زمانی بر سر یک مرد چادر سر می‌کنند و زمانی بر تن یک زن، مردی شلاق می‌زند!

پی‌نوشت:
– اگر از اصل ماجرا خبر ندارید خواندن این مطلب را پیشنهاد می‌کنم.