Blog Action Day

همانگونه که قبلا گفته بودم، ۲۳ مهر قرار بود که عده‌ای از بلاگرهای سراسر دنیا در مورد «تغییرات آب و هوایی» بنویسند و امروز همان روز است! امروز روزی است که حدود ۱۰ هزار بلاگر در سراسر دنیا در مورد تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بر زندگی بشر مطالبی را نوشتند که متاسفانه من به دلیل مشغله‌ی درسی، نتوانستم مطلبی جدید در این مورد بنویسند؛ اما برای اینکه به وعده‌ای که داده‌ام عمل کنم، شما را به خواندن بایگانی «محیط زیست» دعوت می‌کنم که می‌توانید مطالب خوبی در مورد محیط زیست و روش‌های مقابله با گرمایش زمین در آن پیدا کنید.