یک ماه گذشت…

از روز آغاز زندگی مشترک من و پروانه یک ماه گذشته است و در این مدت من و پروانه مسائل بسیاری را کشف کرده‌ایم، و به جرات می‌توانیم ادعا کنیم که تا فردی ازدواج نکند، آنها را درک و کشف نخواهد کرد.

یکی از این مسائل آرامش است که اگر تنها و تنها این مورد در زندگی مشترکی نباشد، آن زندگی سرنوشت خوبی نخواهد داشت.

به نظر من آرامش دارای چنان اهمیتی است که می‌تواند یک زندگی مشترک را به عرش و یا به فرش ببرد. به همین دلیل، اگر زمانی خواستید که آستینی بالا بزنید، اول ببینید که هدف شما از ازدواج کردن چیست؟ این هدف بسیار مهم است…