تنها پنج حلقه‌ی تا بسته شدن زنجیر…

ماجرای زندگی زنجیری من را که می‌دانید؟ اگر نمی‌دانید به اینجا سر بزنید.

از امروز تا اوایل اردیبهشت ۱۳۸۸ پنج حلقه از کامل شدن زنجیری که بحث آن را کرده بودم باقی مانده است. هر یک از این پنج حلقه دارای داستانی هستند که داستان آنها را پس از تکمیل شدن یا نشدن (!) این زنجیر در اینجا خواهم نوشت. این را هم بگویم که تا به حال زنجیرها به بهترین و محکم‌ترین حالت ممکن به هم جوش خورده‌اند و امیدوارم که اوضاع تا آخر نیز اینگونه پیش برود.