زندگی زنجیری!

شاید این تیتر شما را به اشتباه بیندازد، اما شرایط زندگی کنونی من اینگونه است؛ یعنی اینکه به صورت زنجیروار تک تک اتفاقاتش به هم وصل شده است و اگر یکی از این اتفاقات نیافتد و یا طبق برنامه‌ای که ریخته‌ام به سرانجام نرسد، آنگاه زندگی من دچار تزلزل شدیدی خواهد شد! این زنجیرها چنان به هم پیوسته هستند که نمی‌توانم برای دور زدن هر یک از آنها راهی پیدا کنم و شاید یکی از دلایلی که این روزها بیشتر وقتم را به فکر کردن و مطالعه می‌گذارانم همین زندگی زنجیری کنونی من باشد.

اما تاکنون این زنجیرها به خوبی به هم جوش خورده‌اند و امیدوارم زنجیرهای باقی‌مانده هم به همین خوبی به هم جوش بخورند. زنجیرهایی که اگر تمامی آنها به یکدیگر متصل شوند، آنگاه با افتخار خواهم گفت که من انسان موفقی در زندگی‌ام هستم. آن روز دور نیست، آن روز حدود ۳ ماه دیگر است، پس صبر می‌کنم…