بالاترین، قربانی عربده‌کشی مجازی!

همین چند روز پیش از برخی از دوستان عزیز خواسته بودم که به جای عربده‌کشی روش منطق را در پیش بگیرند، اما مثل اینکه نه تنها این کار را نکرده‌اند بلکه سبک جدیدی را به نام عربده‌کشی مجازی را بوجود آورده‌اند. سبکی که در آن به جای گفتمان و تحمل مخالف، سعی در حذف آن دارند و می‌توان آخرین نمونه‌ی اینگونه عربده‌کشی‌های مجازی را مشکلات به وجود آمده برای وب‌سایت بالاترین نام برد.

من به شخصه مدتی است که به بالاترین سر نمی‌زنم و تنها آن را از طریق خوراک دنبال می‌کنم، چون انتقادات زیادی به این وب‌سایت دارم اما در عین حال نمی‌توانم حقایق را مانند بعضی‌ها زیر پا بگذارم و آن را کتمان کنم. بالاترین نقش مهمی در فرآیند وب دویی جامعه‌ی فارسی‌ِزبانان داشته است و همچنین منبع خبری بسیاری از خبرگزاری‌ها می‌باشد؛ روزی نیست که نتوان خبری را که در بالاترین داغ شده است را در یکی از خبرگزاری‌های کپی- پیستی عزیز نیافت! ولی نباید این را هم فراموش کرد که زندگی بالاترین مانند زندگی بنجامین باتن است، روزهای اول با وجود کاربران کم بسیار پویا و دلپذیر بود اما زمانی که بر تعداد کاربرانش افزوده شد این پویایی و دلپذیری را از دست داد.

با همه‌ی این‌ها باید این نکته را به تمام عربده‌کشان مجازی یادآوری کنم که عربده‌کشی و کارهایی شعبان بی‌مخی نتیجه‌ای جز پشیمانی ندارد، به جای عربده‌کشی کمی منطق را در خود زنده کنید.