جنگ خوب و بد نمی‌شناسد

عکس اول: یک دختر فلسطینی از ترس حملات هوایی اسرائیل جیغ می‌کشد.

عکس دوم: یک زن اسرائیلی همراه با دو فرزندش از ترس موشک‌های شلیک شده از نوار غزه بر روی زمین دراز کشیده است.

جنگ از هر طرف قربانی می‌گیرد!

منبع: The Australia