لذت زندگی سنتی با کُرسی

در عصر مدرنیته همواره آدمی به دنبال لحظاتی است که خودش را از جامعه‌ی ماشینی که امروزه جز جدا ناپذیری از زندگی انسان‌ها شده است، دور کند و من هم مانند تمامی انسان‌ها به این کار علاقه‌ی خاصی دارم؛ به همین دلیل چندین سال است که در اتاقم بساط کُرسی را راه انداخته‌ام. بساطی که لذت بردن از زمستان سرد را همراه با گرمایی مطبوع کُرسی دو چندان کرده است!

اما کُرسی چیست؟

کرسی یک وسیله‌ی گرم‌کننده است که از یک چهارچوب چوبی تشکیل شده است. بر روی این چهارچوب یک پتوی بزرگ (یا همان لحاف) می‌اندازند و سپس در زیر این پتو و بین چهار پایه‌ی چهارچوب وسیله‌ی گرم‌کننده‌ای قرار می‌دهند. این وسیله‌ی گرم‌کننده زمانی زغال بوده است، اما امروزه بیشتر از المنت و لامپ استفاده می‌کنند.

در ضمن اگر دوست دارید بساط کُرسی اتاق من را ببنید، به اینجا نگاهی بیاندازید.

نوشتن دیدگاه