معنای حقوق بشر در وبلاگستان فارسی چیست؟

برای اینکه حقوق بشر در وبلاگستان فارسی شامل حال شما شود باید  دارای شرایطی باشید:

۱- در یکی از شهرهای بزرگ ایران زندگی کنید. ترجیحا این شهر تهران باشد و بسیار بهتر است که در قسمت‌های شمالی این شهر زندگی کنید.

۲- پدر پولداری داشته باشید که در بین افراد آن شهر دارای اسم و رسمی باشد.

۳- به زمین و زمان فحش بدهید و تنها و تنها خودتان را حق مطلق بدانید.

۴- به خارج از ایران سفر کرده باشید و در آنجا دوستانی برای خودتان داشته باشید.

۵- دستکم دو تا سه نفر را بابت کارهایی که کرده‌اید، به زندان انداخته باشید!

۶- عکس‌های زیبا و دلربا از خودتان گرفته باشید و آنها را در اینترنت منتشر کرده باشید.

با این شرایط شما جز انسان‌هایی خواهید بود که حقوق بشر شامل حال شما می‌شود و سازمان‌های حقوق بشری برای شما اعلامیه صادر می‌کنند و افراد دیگری نیز برای رهایی شما از مشکلاتی مانند زندان وبلاگ می‌سازند. اما اگر یکی از شرایط فوق را نداشته باشید شما حکم گوسفند را خواهید داشت که حتی اگر سرتان را بِبُرند، باز هم هیچ صدایی از حامیان حقوق بشر بلند نخواهد شد!

حال معنای حقوق بشر در وبلاگستان فارسی را متوجه شدید؟