آیا می‌خواهید امین ثابتی…

آیا می‌خواهید در مورد امین ثابتی بیشتر از آن چیزی که در این وبلاگ خوانده‌اید، بدانید؟

آیا می‌خواهید که لایه‌های درونی امین ثابتی را کاملاً متوجه شوید؟

آیا می‌خواهید مُچ امین ثابتی را سر بزنگاه بگیرید؟

آیا می‌خواهید مدارک محکمه پسند بر علیه امین ثابتی بدست آورید؟

آیا می‌خواهید امین ثابتی را از صفحه‌ی روزگار محو کنید؟

آیا می‌خواهید امین ثابتی را زمین‌گیر کنید؟

آیا می‌خواهید از آخرین افکار و موقعیت‌های مکانی و زمانی امین ثابتی اطلاع پیدا کنید؟

آیا می‌خواهید امین ثابتی را برای ابد از ذهن خودتان محو کنید؟

آیا می‌خواهید به ریش امین ثابتی بخندید؟

اگر جوابتان به هر یک از سوالات بالا «بله» است، پس حتما امین ثابتی را در فرندفید دنبال کنید!