ششمین جشنواره خیریه پیام امید

6th-payam-omid-festival

یکی از آرزوهای من که همواره برای رسیدن به آن تلاش می‌کنم، کمک به هم‌نوع از راه درست است. یکی از این راه‌های درست شرکت در جشنواره‌های خیرخواهانه‌ای است که آدمی می‌داند پولش را برای چه خرج می‌کند. حال اگر شما هم جز این دسته از افراد هستید که دوست دارید به هم‌نوع خود کمک کنید تا شاید برای وی زندگی بهتری نسبت به وضع کنونی‌اش ایجاد شود، پیشنهاد می‌کنم که در ششمین جشنواره‌ی خیریه‌ی پیام امید شرکت کنید.